• ĐT824, Hựu Thạnh, Đức Hòa, Long An
  • (028) 73 088 990 - 090 18 616 18
  • real@mastercorp.vn

Phương thức thanh toán 1 - CHUẨN

Đợt thanh toán
Thời điểm thanh toán
Tỷ lệ thanh toán theo giá trị Hợp đồng (đã bao gồm VAT)
Số tiền thanh toán (VNĐ)
Đặt cọc Ngay khi ký Hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng QSDĐ 50.000.000
Đợt 01 Sau 07 ngày kể từ ngày ký phiếu đặt cọc
30% (bao gồm tiền đặt cọc)
Đợt 02 02 tháng sau đợt 1
10%
Đợt 03 04 Tháng sau đợt 1
10%
Đợt 04 06 tháng sau đợt 1
10%
Đợt 05 08 tháng sau đợt 1
10%
Đợt 6 10 tháng sau đợt 1
10%
Đợt giao nền Trong vòng 05 ngày kể từ ngày CĐT thông báo nhận nền
10%
Đợt cuối Trong vòng 05 ngày kể từ ngày CĐT thông báo bàn giao giấy chứng nhận QSDĐ
10%
Tổng cộng
100 %

Phương thức thanh toán 2 (CK 3%)

Đợt thanh toán
Thời điểm thanh toán
Tỷ lệ thanh toán theo giá trị Hợp đồng (đã bao gồm VAT)
Số tiền thanh toán (VNĐ)
Đặt cọc Ngay khi ký Hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng QSDĐ 50.000.000
Đợt 01 Sau 07 ngày kể từ ngày ký Phiếu đặt cọc
40% (bao gồm tiền cọc)
Đợt 02 Sau 02 tháng kể từ đợt 1
20%
Đợt 03 Sau 04 tháng kể từ đợt 1
20%
Đợt 04 Sau 06 tháng kể từ đợt 1
10%
Đợt 05 Trong vòng 05 ngày kể từ ngày CĐT thông báo bàn giao giấy chứng nhận QSDĐ
10%
Tổng cộng
100 %

Phương thức thanh toán 3 (CK 5%)

Đợt thanh toán
Thời điểm thanh toán
Tỷ lệ thanh toán theo giá trị Hợp đồng (đã bao gồm VAT)
Số tiền thanh toán (VNĐ)
Đặt cọc Ngay khi ký Hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng QSDĐ 50.000.000
Đợt 01 Sau 07 ngày kể từ ngày ký Phiếu đặt cọc
50% (bao gồm tiền cọc)
Đợt 02 Sau 1.5 tháng kể từ đợt 1
20%
Đợt 03 Sau 03 tháng kể từ đợt 1
20%
Đợt 04 Trong vòng 05 ngày kể từ ngày CĐT thông báo bàn giao giấy chứng nhận QSDĐ
10%
Tổng cộng
100 %

Phương thức thanh toán 4 (CK 10%)

Đợt thanh toán
Thời điểm thanh toán
Tỷ lệ thanh toán theo giá trị Hợp đồng (đã bao gồm VAT)
Số tiền thanh toán (VNĐ)
Đặt cọc Ngay khi ký Hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng QSDĐ 50.000.000
Đợt 01 Sau 07 ngày kể từ ngày ký Phiếu đặt cọc
90% (bao gồm tiền cọc)
Đợt 02 Trong vòng 05 ngày kể từ ngày CĐT thông báo bàn giao giấy chứng nhận QSDĐ
10%
Tổng cộng
100 %